Świetlica

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych zajęć, kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, wdrażanie do utrzymywania porządku w czasie zajęć, zabaw oraz po ich zakończeniu.

 

Godziny funkcjonowania świetlicy Szkoły Podstawowej :

 

 

PONIEDZIAŁEK

12:25 – 13:00

 

p. Anita Oczkowska

13:00 – 16:00

 

p. Patrycja Fudali

 

WTOREK

12:25 – 13:00

 

p. Jadwiga Łagowska

13:00 – 16:00

 

p. Patrycja Fudali

 

ŚRODA

11:25 – 12:00

 

p. Barbara Michułka

12:00 – 13:45

 

p. Patrycja Fudali

13:45 – 16:00

 

p. Ewa Stefańczyk

CZWARTEK

12:25 – 13:00

 

p. Teresa Mruklik

13:00 – 14:45

 

p. Patrycja Fudali

14:45 – 16:00

 

p. Agata Augustyn

PIĄTEK

11:25 – 12:00

 

p. Teresa Korda

12:00 – 15:30

 

p. Patrycja Fudali