samorząd szkolny 2016/2017


 

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają......, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał,opiekował się,pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości..."

                                                                                                                                       Janusz Korczak

 

ZAPRASZAMY NA STRONY SAMORZĄDÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 GIMNAZJUM