Rada Rodziców

Informujemy, że roczna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 25 zł.

 

 

Zarząd Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego

 

w roku szkolnym 2016/2017:

Małgorzata Kabała - przewodnicząca

Anna Dunaj-Ewiak - zastępca przewodniczącej

Ewa Cięszczyk  - skarbnik,

Iryna Trzynoga - sekretarz

Agnieszka Jadach - komisja rewizyjna 

Kazimierz Worobiec - komisja rewizyjna

 

 

 

 

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2016/2017:

 

Zawłocka Agnieszka – przewodnicząca

Hrycak Jadwiga – zastępca

Jadach Agata – sekretarz

Rogińska Aneta – skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Szermińska Anna – przewodnicząca

Głodek Marianna – członek

Dziadosz Izabela – członek

 

 

PRZEDSTAWICIELE KLAS SP

WYBRANI DO RADY RODZICÓW

 

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko rodzica

1.

 

1a

Izabela Dziadosz

2.

 

2a

Marianna Głodek

3.

 

2b

Ewelina Gajos

4.

 

2c

Agnieszka Zawłocka

5.

 

3a

Aneta Rogińska

6.

 

3b

Monika Wojewoda

7.

 

3c

Anna Szermińska

8.

 

4a

Jadwiga Hrycak

9.

 

4b

Beata Czerkawska

10.

 

5a

Elżbieta Malatyńska

11.

 

5b

Małgorzata Podlaha

12.

 

6a

Ewelina Organista

13.

 

6b

Agata Jadach