Rada Rodziców

Informujemy, że roczna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 25 zł.

 

 

 

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich

w roku szkolnym 2017/2018:

 

Zawłocka Agnieszka – przewodnicząca

Schutterly Piotr – zastępca

Hrycak Jadwiga– sekretarz

Rogińska Aneta – skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Mossoń Elżbieta – przewodnicząca

Dunaj-Ewiak Anna – członek

Abramski Tomasz – członek

 

 

PRZEDSTAWICIELE KLAS WYBRANI DO RADY RODZICÓW