Patron Szkoły

PROTOKÓŁ ZBIORCZY 
Z WYBORU KANDYDATA NA PATRONA
GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W WIĄZOWIE
 
24 lutego 2012 r. odbyły się wybory na patrona szkoły. W wyborach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi Gimnazjum Publicznego w Wiązowie.
 
Głosowało:
- 201 uczniów,
- 59 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
- 24 rodziców.
 
W sumie oddano 284 głosów.
 
Wyniki głosowania:
 
Wojsko Polskie – 118 głosów, co stanowi 41,55 %
Orlęta Lwowskie – 75 głosów, co stanowi 26,41%
Szare Szeregi - 21 głosów, co stanowi 7,39 %
gen. Tadeusz Sawicz – 4 głosy, co stanowi 1,41 %
ks. Jan Kucy - 59 głosów, co stanowi 20,77 %
Głosów nieważnych: 7 co stanowi 2,46 %
 

W GŁOSOWANIU POWSZECHNYM NA PATRONA GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W WIĄZOWIE WYBRANO

WOJSKO POLSKIE

 
Komisja:
Przedstawiciele nauczycieli:
Edwarda Derkowska
Elżbieta Żuławińska
 
Przedstawiciele uczniów:
Marta Bester
Edyta Jazłowiecka
Żaneta Larwa
 
Przedstawiciele rodziców:
Ewa Koreńczuk
Wioletta Kulicka