Kadra

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

mgr Elżbieta Żuławińska - dyrektor 

mgr Bogumiła Hołowata - wicedyrektor

mgr Bożena Świerzko - wicedyrektor

 

JĘZYK POLSKI: 

mgr Edwarda Derkowska
mgr Katarzyna Kawałko-Pudlis
mgr Teresa Sendecka
mgr Celina Stanisławska 
 

JĘZYK ANGIELSKI: 

mgr Barbara Babiak
mgr Ewa Bystrońska
lic Anita Oczkowska 
mgr Katarzyna Zalewska  
 

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Monika Drzyzga-Jabłońska
mgr Aleksandra Lis-Muszyńska
mgr Elżbieta Żuławińska 
mgr Katarzyna Zalewska  
 
MATEMATYKA:  
 
mgr Teresa Korda
mgr Krystyna Krawiec
mgr Maria Wierzbicka
 

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: 

mgr Bogumiła Hołowata
mgr Andrzej Sacała
 
BIOLOGIA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:
 
mgr Beata Mikitowicz 
 
PRZYRODA:
  
mgr Wioletta Kulicka
  
GEOGRAFIA:   
 
mgr Barbara Babiak
mgr Beata Mikitowicz
 
FIZYKA:   
 
mgr Elżbieta Olejarnik
 
CHEMIA:   
 
mgr Elżbieta Olejarnik 
 
INFORMATYKA: 
 
mgr Bożena Świerzko
 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:  
 
mgr Bożena Świerzko
 

PLASTYKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: 

mgr Katarzyna Krzyszczuk
mgr Katarzyna Kawałko-Pudlis
 

MUZYKA: 

mgr Joanna Golińska
 
ZAJĘCIA TECHNICZNE:
 
mgr Monika Drzyzga-Jabłońska
mgr Aleksandra Lis-Muszyńska
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE:

mgr Grażyna Budny
mgr Małgorzata Dubas
mgr Katarzyna Krzyszczuk
 
RELIGIA:
 
ks. mgr Przemysław Pastucha
ks. mgr Kamil Kasztelan
mgr Anna Bieniek 
 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:
 
mgr Jadwiga Łagowska
mgr Barbara Mihułka
mgr Teresa Mruklik
mgr Małgorzata Pańta
mgr Beata Prorok
mgr Ewa Schutterly
mgr Katarzyna Wierzbicka
 
LOGOPEDA: 
 
mgr Wioletta Maruszewska-Ścigała
 
PEDAGOG:  
 
mgr Ewa Stefańczyk 
mgr Edyta Zakrent
 
PSYCHOLOG:  
 
 
 
BIBLIOTEKA:  
 
mgr Małgorzata Walasek
 
ŚWIETLICA:  
 
Patrycja Fudali