lop0

 

 

 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
zostało założone w Zespole Szkół Publicznych
w Wiązowie
5 października 2009 r.
Jesteśmy jednostką należącą
do Wrocławskiego Oddziału Ligii Ochrony Przyrody.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest podejmowanie działań poprzez które możemy:

-upowszechniać wiedzę o przyrodzie i jej ochronie oraz wpływać na: -kształtowanie kultury i etyki ekologicznej,

-poznawać zasoby lokalnej bioróżnorodności
i promować znaczenie ich ochrony dla przyszłych pokoleń,

-zabiegać o zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów przyrody, będących naszym lokalnym i narodowym bogactwem,

-współuczestniczyć w tworzeniu bezpiecznych warunków życia

w środowisku,

-chronić walory krajobrazowe naszej gminy oraz wpływać

na kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody

i środowiska.
Opiekun Szkolnego Koła LOP
Beata Mikitowicz