lop9

20 STYCZNIA 2015 - WYCIECZKA DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT WE WROCŁAWIU

Postanowiliśmy odwiedzić schronisko, któremu staramy się pomagać, organizując od kilku lat w szkole kwesty pt. „Wigilia dla zwierząt’’. W darze serca młodzież LOP indywidualnie przygotowała karmę, koce i zabawki dla milusińskich ze schroniska. Trudno było się rozstać ze zwierzętami oczekującymi na „nowy dom”.
Dziękujemy Pani Dyrektor ZSP w Wiązowie za okazaną pomoc
w organizacji bezpłatnego środka transportu na wycieczkę do schroniska.
Beata Mikitowicz