lop8

 WYPRAWA – POPRAWA’’- SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015

 

W 22.Ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata młodzież należąca do szkolnego koła LOP porządkowała okolice szkoły, centrum i obrzeża miasta. Przemierzając wyznaczone trasy uczniowie docierali do mniej uczęszczanych miejsc, odkryli trzy dzikie wysypiska śmieci. Poszerzyli wiedzę na temat lokalnej fauny i flory oraz jej zagrożeń ze strony porzucanych nieczystości. W szkole przygotowano okolicznościową gazetkę na temat odpowiedzialnej turystyki, konsumpcji i segregacji odpadów.
Beata Mikitowicz