Logopeda

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY

 

PONIEDZIAŁEK 8.00- 14.20

WTOREK 7.20- 13.30

ŚRODA 8.00- 13.30

CZWARTEK 8.00- 14.30

PIĄTEK 8.00- 13.30

 

  mgr Wioleta Maruszewska-Ścigała

 

Logopedia - nauka zajmująca się kształtowaniem prawidłowej mowy, zapobieganiem wad wymowy, likwidowaniem błędów i korekcją wad, a także nauczaniem mowy w przypadku jej utraty (wg I.Styczek).

 

 

 

 

 

Kiedy zauważysz, że Twoje dziecko ma problemy z mową, udaj się do logopedy!

 

 

 

Nie czekaj aż "samo przejdzie", gdy będzie starsze!

 

 

 

Logopeda pomoże Twojemu dziecku!

 

 

 

 

 

Kontaktując się z logopedą w momencie zauważenia nieprawidłowego rozwoju mowy dziecka, dowiesz się jak należy dalej postępować, bądź też logopeda rozwieje twoje obawy. Kontakt z logopedą umożliwi Twojemu dziecku objęcie go terapią (jeśli taka będzie konieczna) lub odpowie na wiele nurtujących pytań dotyczących rozwoju mowy. Badając Twoje dziecko logopeda oceni: stan aparatu artykulacyjnego, rozumienie mowy, artykulację poszczególnych głosek, zasób mowy czynnej i biernej, ekspresję mowy, percepcję słuchową, oceni umiejętności szkolne dziecka takie jak: czytanie, pisanie, liczenie. Wskaże jakie badania pomocnicze należy wykonać (psychologiczne, laryngologiczne, pedagogiczne, foniatryczne, psychiatryczne, ortodontyczne, neurologiczne, audiologiczne i inne). Korzystając z porady logopedy uzyskacie Państwo informacje o stanie rozwoju mowy Waszego dziecka oraz uzyskacie wskazania do podjęcia pracy terapeutycznej. Wczesne rozpoznanie problemów z rozwojem mowy daje szansę Waszemu dziecku na lepszy rozwój i start w szkole. Należy pamiętać, iż przedłużające się problemy z mową, wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie dziecka w grupie, na osiąganie dojrzałości szkolnej, na emocje dziecka. Zwlekanie z wizytą u logopedy powoduje utrwalanie się występujących zaburzeń, co w następstwie znacznie wydłuża czas terapii logopedycznej. Dlatego też, tak ważne jest, aby w momencie zauważenia nieprawidłowości w mowie dziecka jak najprędzej skonsultować się z logopedą w celu oceny występującego problemu i podjęcia odpowiednich działań naprawczych.

 

Rodzicu! Zanim dziecko zacznie mówić:

 

- Ucz swoje dziecko koncentracji na dźwiękach, bawiąc się z nim w zabawy dźwiękonaśladowcze, w zabawy na lokalizację dźwięku. Prawidłowy słuch to podłoże do prawidłowego mówienia.

 

- Wykonuj z dzieckiem zabawy usprawniające wargi, język ,policzki, podniebienie miękkie. Sprawne narządy mowy to czynnik warunkujący prawidłową artykulację poszczególnych głosek.

 

- Baw się z dzieckiem w zabawy oddechowe, pamiętaj mówimy na wydechu, zadbaj aby Twoje dziecko miało zamkniętą buzię, gdy nie mówi. Pamiętaj! ćwiczenia oddechowe wykonujemy krótko i zawsze w wywietrzonych pomieszczeniach.

 

- Zabawy paluszkowe, wyliczanki to świetna okazja do trenowania pamięci słuchowej, trenowania poczucia rytmu, wprowadzanie w świat cyfr.

 

- Rysuj, maluj, nazywaj kolory ze swoim dzieckiem to pomaga Twojemu dziecku w poprawnym posługiwaniu się przyborami szkolnymi: kredki, kreda, pędzel, poszerzasz w ten sposób słownictwo Twojego dziecka, rysując i mówiąc jednocześnie mówisz wolniej i nazywasz to co rysujesz, wpływa to na lepsze przyswajanie pojęć abstrakcyjnych.

 

- Wymyślajcie zagadki, układajcie wierszyki, wyliczanki, uczymy w ten sposób definiowania pojęć, rozwijamy myślenie logiczne, doskonalimy poczucie rytmu, bogacimy zasób słów dziecka.

 

- Poczytaj mi, Mamo!, Tato! - czytajcie swojemu dziecku jak najwcześniej, bardzo ważne! jest aby treść była dostosowana do wieku dziecka. Czytanie rozwija wyobraźnię dziecka, wzbogaca słownik dziecka, pomaga w nawiązaniu pozytywnych więzi pomiędzy Wami, wpływa na prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka, uczy słuchania, wzbudza ciekawość poznawczą, wdraża i zachęca do interesowania się książkami i czytaniem, co w dobie telewizji i komputerów jest bardzo cenne.

 

 LOGOPEDA SZKOLNY

 

 

Dziesięć zasad domowej profilaktyki logopedycznej dla RODZICA:

  1. „Włącz się” do świadomej i systematycznej obserwacji dziecka.
  2. Jak najwcześniej osłuchaj dziecko ze słowem czytanym – naucz je obcować z  książkami i dbać o nie.
  3. Analizuj przyrost jego umiejętności językowo-komunikacyjnych, a w wypadku słabego przyrostu skontaktuj  się z zaufanym specjalistą – lekarzem pediatrą, logopedą, nauczycielem.
  4. Zawsze mów zrozumiale do dziecka – bądź najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy – ucz je  powtarzać.
  5. Często nagradzaj dziecko – uśmiechem, gestem, słowem, ale też wyznaczaj ,,granice”.
  6. Często żartuj z dzieckiem, ucz je wyliczanek i prostych piosenek.
  7. Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej – stwórz warunki do rysowania i malowania.
  8. Dbaj o odpowiednią dietę dziecka – zróżnicowaną, wzbogaconą o witaminy, mikro i makroelementy.
  9. W razie obserwowanych trudności rozwojowych, edukacyjnych dziecka pamiętaj o konsultacji z pedagogiem lub  psychologiem.
  10. Szanuj indywidualność dziecka i ucz je samodzielności w każdej dziedzinie życia.

 

Skuteczność terapii w dużej mierze zależy od systematycznych ćwiczeń w domu, zaangażowania dziecka oraz wtedy, gdy terapię wspomaga rodzic poprzez częste uczestnictwo w zajęciach wraz z dzieckiem.